Här hittar du resultat och produkter från kulturnätverket Produforum. Vi har haft  sju projekt under åren 2007-2014 med det fria kulturfältet i Finland som målgrupp. Gemensamma huvudingredienser är sektoröverskridande samarbete, kompetenshöjning & entreprenörskap, synlighet & marknadsföring, sysselsättning och internationalisering.

Produforum2009–2011_bild  

Produforum började med att aktörer från olika sektorer satte sig kring samma bord och funderade på en ny rollfördelning i arbetet, på värde och prissättning av kulturarbete och på hur kulturproducentens roll kunde stärkas och utvecklas. Diskussionerna resulterade i ett nätverk för kollegialt stöd för frilansare inom kultursektorn, gemensam synlighet och arbete på nya arenor. Nätverkets värderingar är öppenhet, samarbete och empowerment. Verksamheten bygger på en icke-hierarkisk struktur och på att samarbete alltid lönar sig. Öppenheten har tagit sig uttryck bland annat i kopplingar till branscher där kompetenser inom konst och kultur är efterfrågade, så som vård, skola och företag. Empowerment innebär för oss att lyfta fram varje individs kunnande, att vi sporrar varandra och kopplar kulturaktörer vidare till nya uppdrag och arbeten. Produforumprojekten har finansierats med medel från Europeiska socialfonden, Svenska kulturfonden och kommunerna längs med Finlands kustområde. logo_pflogo_luckanlogo_elylogo_havkraftlogo_euflaggan