Category

Kompetenshöjning & entreprenörskap

Kulturjul videos i Åboland

By | Kompetenshöjning & entreprenörskap, Synlighet & marknadsföring | No Comments

I stället för att ordna ett evenemang den dagen aktören presenterades i tidningen gjorde vi en film på 4-5 minuter för 10 aktörer. I filmerna följer vi konstnärerna och kulturaktörerna i deras arbete och ser helt konkret vad det är de gör. Tre av filmerna är filmade på daghem och verksamheten som aktörerna har erbjudit där har varierat, det har t.ex. varit forumspel, sagoberättande, rim och dans. Vi valde aktörer som inte tidigare hade fått så stor synlighet i pressen. Fyra är verksamma i Pargas, tre i Kimitoön och tre i Åbo. Vi valde aktörer som representerar olika kulturfält, t.ex. presenterades en musiker, en fotograf, en bildkonstnär, en industriell designer och en konstterapeut.

 

Samma dag som kulturaktören presenterades i den lokala tidningen Åbo Underrättelser, publicerades filmen på tidningens webbplats. Filmen kompletterade tidningsartikeln så att man i filmen fick se hur aktören jobbar i praktiken. Filmerna visades också i tv-programmet Min Morgon (Yle 5). De här filmerna har sedan aktörerna fått använda i sin egen marknadsföring, på sin webbplats eller när de presenterar sig själva och sin verksamhet.

 

Resultatet blev synlighet både regionalt i lokaltidningen, och nationellt i tv och på webben, samt en marknadsföringsprodukt som aktören själv har fri tillgång till.

Marina Saanila

Tove Bornemann, konstterapiledare Paola Fraboni, sagoberättare Pia Holm, formgivare och konstnär Tom Grönroos, kulturproducent och musiker Mathias Lönnström, fotograf Hanna Mehtonen-Rinne, fotograf och digital berättareKulturjul Peter Mustelin, industriell designer Marjo Paavola, Rimsalabim Rasmus Sumelius, forumspel Jenny Wiik, illustratör, konstvetare och skriben

Entreprenöriell projekthantering

By | Kompetenshöjning & entreprenörskap | No Comments

Produforum Österbotten (2010-2013) har till stor del bedrivit projektbetonad verksamhet som kräver goda samarbeten i och utanför region och konstform, även nationellt och internationellt. Framförallt har projektet valt att samarbeta med enskilda personer, organisationer och företag, som vill förändra fältet och vågar ta en del risker. Med målgruppen i åtanke har man satt gemensamma mål och eftersträvat att nå dem på ett effektivt och resultatinriktat sätt.

Read More

Från idé till recept

By | Kompetenshöjning & entreprenörskap, Konceptet Produforum | No Comments

En projektidé kan komma som en blixt från klar himmel och få alla bitar att falla på plats. Eller också börjar processen med en stilla tanke, en förnimmelse eller en önskan. Det kan vara ett innehåll som manas och slipas fram i skaparvånda eller en tanke med suddiga konturer, men med en kärna, som man kan vända och vrida på tills projektidén ser dagens ljus.  

Read More

Kompetensportfolio – en välkokt buljong som bas för all matlagning

By | Kompetenshöjning & entreprenörskap | No Comments

Att synliggöra och marknadsföra sin kompetens och sina produkter låter enkelt, men hur gör man det konkret? Först gäler det att bli medveten om vad man är bra på. Det här receptet visar hur du kan få andra att förstå vad din kompetensbuljong innehåller. Saltet i kompetensen är attityden. Hur ställer du dig till nya saker eller situationer som känns besvärliga? Största delen av kompetensbuljongen består av färdigheter och kunskap som kryddas med dina unika erfarenheter.

Varje kock har sin kärnkompetens och en specifik inriktning och talang. Konstnärens och kulturproducentens arbetsbilder är sällan entydiga och då blir beskrivningarna speciellt viktiga.Kompetensbuljongen kan användas som bas för all matlagning.

Read More

Praktik på det fria fältet ger utrymme att utvecklas

By | Kompetenshöjning & entreprenörskap | No Comments

På det fria kulturfältet utvecklas mycket av den intressanta och nyskapande konsten antingen i fria teater- eller dansgrupper eller av enskilda konstnärer inom alla konstformer. Det fria fältet utgör en viktig del av en kulturproducents framtida arbetsfält. Här finns möjligheter att skapa nya jobb eftersom många av grupperna eller projekten inte har någon producent utan är konstnärsdrivna.

Read More