Category

Produforum Åboland

Produforum Åboland

By | Produforum Åboland | No Comments

Projektet Produforum Åboland pågick 1.11.2009-30.6.2014 med Sydkustens landskapsförbund  som projektets huvudman via sitt kansli i Pargas. Projektet erbjöd ett forum för samarbete för fria kulturaktörer i Åbo, Pargas och på Kimitoön. Genom verkstäder och kurser fick deltagarna stöd att utveckla sitt kunnande inom administration, ekonomihantering, it-kunnande, marknadsföring mm. Deltagarna fick även personlig handledning och möjlighet till coaching. Projektets samarbetsparter var bl.a. kommunerna, utbildningssektorn och fria bildningen.

Tidningen Produforum Åboland – nätverket för kulturaktörer handlar om projektets verksamhet och koncept och kan läsas här.

Produforum Åboland producerade bl.a. 10 korta filmer som presenterar olika konstnärer i Åboland. Filmerna har gjorts av Marina Saanila på Produforum Åboland. De publicerades på Åbo Underrättelsers och Sydkustens webb i en julkalender i december 2012.