Category

Produforum Nyland

Produforum Nyland

By | Produforum Nyland | No Comments

Produforum Nyland
är ett ESF-projekt som pågått i fem år och som upphörde den 31 december 2012. Huvudman för projektet varLuckan r.f. och det finansierades via Nylands NTM-central, kommuner och städer i regionen samt Svenska Kulturfonden.

Huvudstadsregion
Luckan r.f. kommer att tillsammans med bl.a. Arcada och Produforums vänner r.f. att vidareutveckla och förvalta projekterfarenheterna.

Västra Nyland
Västnyländska kultursamfundet r.f./Luckan RaseborgVästnyländska kultursamfundet r.f. tar över delar av projektverksamheten med Luckan Raseborg som operativ instans. Verksamheten planeras och verkställs med hjälp av en styrgrupp med 6-7 medlemmar. I förslaget till styrgrupp år 2013 ingår representanter från Luckan Raseborg, Västnyländska Ungdomsringen, Kulturhuset Karelia, Raseborgs stad, Propduforum riks, representanter för kulturaktörerna, företagarföreningen eller Novago Ab.

Östra Nyland
Kulturföreningen Grand/Luckan i Borgå utvecklar frukterna av Produforum Nyland så att arbetsmetoderna för marknadsföring, synlighet och kompetenshöjning utvecklas och nätverksarbetet fortsätter. Den nya huvudmannen fortsätter samarbetet  med kulturinstitutioner i regionen – koordinering av verksamheterna vid kulturhusen i östra Nyland, upprätthållande av ett tvåspråkigt nätverk i regionen för handledning gällande ansökningsförfaranden, konceptutveckling och evenemangsproduktion. Här ingår också främjande av mångkultur på Kulturhuset Grand, marknadsföring av staden via evenemang, sektoröverskridande kulturarbete, barnkulturevenemang, upprätthållande av ett barnkulturforum i regionen.

Video om Produforums verksamhet i Kulturfabriken Korjaamo, Helsingfors 2007-2011.

Projektet är avslutat.