Category

Produforum Österbotten

Produforum Österbotten

By | Produforum Österbotten | No Comments

Produforum Österbotten var ett 3-årigt projekt med startade hösten 2010. I Österbotten ordnades verksamhet på olika håll, från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Vi samarbetade med enskilda aktörer, professionella föreningar och sammanslutningar inom kultursektorn, kulturhus, kommunala aktörer, institutioner och kulturutbildningar. Huvudman för  projektet var Juthbacka Kulturcentrum i Nykarleby och som delgenomförare stod Yrkeshögskolan Novia.

Produforum Österbotten bedrev till stor del projektbetonad verksamhet, med konkreta experiment och försök till nya samarbeten i och utanför region och konstform samt även nationellt och internationellt. Den sociala aspekten inom konst och kultur presenterades genom samarbeten med näringslivet, kommun och stad, utbildning och skola.

Aktörer  var med och formade verksamheten tillsammans med projektpersonalen. Vi utbytte information om aktuella produktioner och satsningar, knöt kontakter och initierade nya aktiviteter. Vi arbetade även på ett kulturpolitiskt plan och ordnarde seminarier och föreläsningar med aktuella och intressanta teman i samarbete med aktörer inom och utanför nätverket, tredje sektorn och näringslivet.

Projektet avslutades i december 2013.