Category

Produforum östra Nyland

Produforum östra Nyland

By | Produforum östra Nyland | No Comments

Produforum östra Nyland 17.1.2008-31.12.2009

Projektet har utvecklat en verksamhetsmodell för att öka producenter och managers kompetens inom produktutvecklingen av medieprodukter (allt från press till bl.a. internet) som marknadsför och sprider evenemangsinformation på ett nytt sätt. Verksamhetsmodellen har utvecklats genom att kartlägga och bygga upp samarbete mellan producenter, kulturaktörer och företag, som kan dra nytta av evenemangens innehåll i sin egen affärsverksamhet och tillföra dessa ökad kompetens inom affärsverksamhet och produktutveckling.

Genom projektet ville man dessutom hitta en regional verksamhetsmodell för projektet EvenemaX, som ger evenemangskalendern bestående affärsverksamhet och som kan utvidga den till en nationell kalender. Projektet gav möjlighet att förverkliga pilotverksamhet i samband med de lokala evenemangen under det nationella märkesåret 2009, som firar att det är 200 år sedan lantdagen in Borgå 1809.
Posintra har fungerat som huvudman för projektet.

Från och med 2010 är verksamheten i östra Nyland en del av projektet Produforum Nyland.