Category

Produforum kulturexport

Produforum kulturexport – Norden och Baltikum

By | Produforum kulturexport | No Comments

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f ledde under tiden 11.3-31.5.2009 ett ESF-projekt under namnet Produforum kulturexport – Norden och Baltikum, som involverade många kulturaktörer i Svenskfinland. Avsikten med projektet var att skapa förbättrade arbetsförutsättningar för kulturfältet inom kulturexport och kulturutbyte. Detta gjordes genom att utveckla nya arbetsredskap och material samt genom att dokumentera genomförda internationella satsningar.

Projektet gick ut på att skapa förutsättningar för nationell och internationell verksamhet för finlandssvenska kulturaktörer och resulterade
53 produkter.

I materialbanken kan du bekanta dig med rapporter och goda exempel som kartlades i projektet.