Category

Produforum riks

Produforum riks

By | Produforum riks | No Comments

Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida Konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande projektet hade också till uppgift att förbättra kulturaktörernas färdigheter inom kulturexport och kulturutbyte. Det gjordes bl.a. med NordMatch träffar. Projektet samlade resultat och inspiration från alla Produforumprojekt i form av en Kulturkokbok. Artiklarna från Kulturkokboken finns även som blogginlägg på denna hemsida.

Projektet utvecklade verktyg för att synliggöra och marknadsföra kultur på svenska i Finland och skapade en bro till nordiska, baltiska och internationella nätverk. kulturforum.fi   kulturpost.fi   kulturjobb i Finland

Produforum riks finansierades av Europeiska socialfonden, Svenska kulturfonden och de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Projekttiden var 1.6.2007-30.6.2014.  I projektet arbetade Anki Hellberg-Sågfors som projektchef och Greta Storlund som informatör.

För mer information: info(@)produforum.fi

Presentation av projektet i ppt