Category

Sysselsättning

Kulturnätverket Produforum

By | Internationalisering, Kompetenshöjning & entreprenörskap, Konceptet Produforum, Okategoriserade, Sektoröverskridande samarbete, Synlighet & marknadsföring, Sysselsättning | No Comments
Här hittar du resultat och produkter från kulturnätverket Produforum. Vi har haft  sju projekt under åren 2007-2014 med det fria kulturfältet i Finland som målgrupp. Gemensamma huvudingredienser är sektoröverskridande samarbete, kompetenshöjning & entreprenörskap, synlighet & marknadsföring, sysselsättning och internationalisering.

Produforum2009–2011_bild   Read More

Livslångt lärande i Produforum Nyland

By | Sysselsättning | No Comments

Det samhälle vi lever i är i ständig förändring. Vi får ny information, arbetsmetoderna utvecklas och vår grundutbildning har gett oss förutsättningar i arbetslivet. Vi kan antingen behöva bredda eller fördjupa vår kompetens på olika områden. Genom att utveckla vår kompetens hålls vi up-to-date och intressanta för potentiella framtida arbetsgivare eller samarbetsparter. Detta recept för kompetenshöjning kan appliceras på många, oberoende av grundutbildning, arbetsplats eller nuvarande arbetsuppgifter. Fokus ligger på din medvetenhet om vem du är, vad du kan och vilka behov som arbetslivet har just nu och i framtiden.

Read More