Entreprenöriell projekthantering, Eva Forsman

Arbeta utgående från samtida frågeställningar och problem, skapa välvalda samarbeten och lägg upp en tidsplan för delmål och resultat.

Läs hela Kulturkokboken