Från idé till recept, Greta Storlund

Planerar du ett projekt? Svara då på frågorna: Varför? Vad? Vem? Hur? När? Med vem? Vad ledde allt till.

Läs hela Kulturkokboken