En projektidé kan komma som en blixt från klar himmel och få alla bitar att falla på plats. Eller också börjar processen med en stilla tanke, en förnimmelse eller en önskan. Det kan vara ett innehåll som manas och slipas fram i skaparvånda eller en tanke med suddiga konturer, men med en kärna, som man kan vända och vrida på tills projektidén ser dagens ljus.  

Projektidén ska utvecklas till en plan, den måste vandra hela vägen från tanke till handling. Den kommer med stor sannolikhet att genomgå flera förändringar på den karga vägen från idé till konkret plan, speciellt om ni är flera kockar som ska utarbeta receptet. Men som någon klok person har sagt: ”If you fail to plan, you plan to fail ”. Ge processen tid.

Man ska veta vad man vill och ha en kristallklar plan där man formulerat varför man vill göra något, vem man vill nå med vad och framför allt hur man ska gå tillväga för att uppnå sina mål.

Det nästa och avgörande steget är att övertyga dem med makt och möjlighet att besluta om finansiering, att ditt projekt är värt att satsa på. Det är grundregeln oberoende om är fråga om offentliga, allmännyttiga eller privata finansiärer. Projektplanen ska vara tydlig och välformulerad, för då är det lättare att hitta fram till de stödformer som ligger i linje med planen.

Var koncis och precis, undvik snömos i förhållande till finansiärerna. De som bereder ansökningarna för beslutsfattarna har inte tid att låta luddiga formuleringar smälta i munnen och fundera över vad det egentligen är ansökaren menar och vill göra.  Finansiärerna har inte tid att läsa långa och krångliga texter. Presentera därför ett konkret och välgenomtänkt recept. Det kan handla om den husmanskost, som är basen för vår överlevnad eller om en spännande ny cross-over maträtt, som förgyller och förändrar vardagen.  Det kan också handla om att testa ditt beprövade recept på en ny målgrupp.

Några frågor på vägen

Varför? – Formulera syfte och relevans

Varför måste detta göras eller utredas?

Vad? – Konkretisera substans och innehåll

Vad är målsättning med ditt projekt? Vad vill du göra?

Vem? – Tänk igenom roll och mandat

Vem är du, vem representerar du och för vilka är receptet avsett?

Hur? – Välj metoder och redskap

Hur har du tänkt nå din målsättning?

När? – Tänk igenom tidtabell och framförhållning

När har du tänkt genomföra åtgärderna?

Med vem? – Synliggör samarbeten och synergier

Vilka är dina samarbetsparter, varför just dessa?

Vad ledde allt till ? – Fundera på resultat och utvärdering

Vilket resultat eller förändring vill du uppnå och hur kan redovisa för det?

 

Länkar

Centret för konstfrämjande
http://www.taike.fi

Kulturkontakt Nord
http://www.kulturkontaktnord.org/

Nordiska kulturfonden
nordiskkulturfond.org

Svenska kulturfonden
http://www.kulturfonden.fi

Webbtjänst om stipendier och understöd
http://fyrk.fi

Aurora, om finansiering inom vetenskap, konst och kultur
http://www.aurora-tietokanta.fi

 

Greta Storlund
Produforum riks