Gör inte så här – då blir det pannkaka!

Efter att ha vispat ihop allehanda plätt- och pannkakssmeter under ett par årtionden så har jag småningom lärt mig projekthantering utifrån försök och misstag-principen. Detta är ett antirecept, som handlar om de misstag som ofta görs trots noggrann planering och goda intentioner.

Vanligt förekommande misstag

1.  Var oförberedd och illa påläst på nödvändiga ingredienser och element i planen

Lägg inte mycket krut på tidskrävande utredningar och nyckeltal,  otydliga formuleringar med mycket patos duger väl.

 

När substansen och faktainnehållet haltar så köper varken finansiärer eller samarbetsparter din rätt. Samla in inadekvata uppgifter men undvik statistik, nyckeltal, tunga referenser och goda sakargument för din idé. Ju sämre belägg desto mindre sannolikhet att du lyckas få startlov för ditt projekt, ifall det är i behov av utomstående finansiering.

 

2. Starta upp projektet med orealistiska förväntningar och allt för knappa resurser

Var glad för småslantar, börja glatt och du ska se att pengarna rullar in förr eller senare. Lita på din intuition och goda tur!

Många nybörjare gör det misstaget att de startar ett projekt utan tillräckliga resurser och med alltför liten budget. Ofta brinner man för sin skapelse och hoppas kunna klara av att verkställa de olika åtgärderna och arbetsmomenten trots dåliga resurser. Det är vanligt att entusiasmen tar över inom kulturprojekt och men att projektet aldrig lyckas förverkligas trots det. Gör planeringen minutiös och gör också upp en sk. b- eller riskplan

3. Undvik att förankra, implementera och informera dina gäster om projektet

Ju sämre du informerar finansiärer, beslutsfattare, ledning och samarbetspartner om projektet desto mer sannolikt är att projektet inte får det stöd det behöver. Så låt bli att berätta och kommunicera om dina ambitioner och intentioner, lita på att folk kan läsa mellan raderna och snappar upp nödvändiga fakta i samband med skvaller och korridorsnack.

 

4. Uppfatta dina gourmettalanger högtidligt och lägg in mycket prestige i ditt genomförande.

Strunta i att ha ett bra lagspel! Vänd dövörat till för argument som omprövar den ursprungliga agendan, var ovillig att byta ut tidigare välbeprövade köksredskap och håll envist fast vid dina övertygelser. Rollspelet skall vara otydligt och arbetsfördelningen odefinierad.

 

5. Samla och rekrytera likasinnade i ditt kockteam och låt avgörande kompetenser gå förlorade

Det illa fungerande receptet behöver likasinnade personers ensidiga kunskaper och talanger. Skapa ett homogent team, med samma kompetenser och personligheter för att uppnå det förutsägbara resultatet. Se dig själv i spegeln och rekrytera personer av samma skrot och korn som du själv – då får du se att allt går lätt som en plätt!

Behandla projektpersonalen illa så de snart byter jobb och tar sina kompetenser med sig. Allt är bytbart, följ slit och släng principen! Kombinera turbulens med täta personalbyten för att bibehålla dynamiken. Teamet skall vara som en amöba i ständig konvulsion.

6.  Konflikträdsla, projekttrötthet och undvik riskplanering

Undvik att konfrontera och bearbeta konflikter och negativa stämningar i teamet. Humoristisk pajkastning och konstruktivt skvaller plus pikant intrigerande håller alla alerta.Låt bli att vara lyhörd för negativ feedback och allmänt missnöje bland personal och samarbetspartner. Lägg huvudet i busken och undvik aktivt att ta itu med problem! Nonchalera trötthet och stressymptom bland personal, kör hårt på bara och gå inte i fällan att vara empatisk och tolka in stämningar i arbetet. Följ ensam är stark principen!

 

Undvik att göra upp en riskplan för saker som kan gå fel under processens gång, det tar bara onödigt tid. Verkställ direkt och utan tjafs! Planering är till för veklingar och amatörer.

 

7. Slappa i slutskedet!  

Ofta kan du samla gott om minuspoäng i slutgenomförandet av projektet. Den stora entusiasmen har dalat och man har svårt att orka fokusera och professionellt driva projektet i hamn med samma glöd som under starten. Låt bli att planera slutgenomförandet i början så kan du försäkra dig om att det inte lyckas i slutet heller.

Dokumentera ingenting, så har du ingenting att bygga vidare på i framtiden och stå till svars för. Go with the flow och flumma på!

 

Hur ska man då alltså egentligen tänka och handla?

Om du har ett mångsidigt team med klar rollfördelning, så ska du identifiera de nyckelpersoner som är uthålliga att driva igenom saker och goda kommunikatörer som stödbför olika faser av projektet. Definiera vilka typer av kompetenser och drivkrafter som behövs i vilket skede av projektet.

På fullt allvar är det ett bra utgångsläge att brinna för sin maträtt – om du är genuint engagerad och övertygad om ditt projekts förträfflighet och värde så smittar det av sig på din omgivning. Kom ihåg, det finns inga köks- och genvägar. Att lyckas med ett projekt kräver hårt arbete på många olika plan. Att bygga upp förtroendet hos dem som finansierar projektet tar tid. Ju bättre du har lyckats uppnå dina målsättningar, informera om dina resultat och ev. verkningar av projektet och dess genomförande, desto mer sannolikt är att du lyckas få en slant igen för följande fabulösa kalas. Och glöm inte att tacka dina supporters och understödare. Lycka till!

 

Finansiärerna är speciellt intresserade av att kunna skönja klara resultat och definierade effekter, insikter och slutprodukter. Det är centralt att kunna kommunicera och informera om dessa och samla allt material snyggt och prydligt till exempel i en kulturkokbok.

 

Jessica Lerche

 

Leave a Reply