Kulturpolitiska målsättningar och sektoröverskridande samarbete

By 25 June, 2014Konceptet Produforum

En viktig aspekt av projektverksamheten har varit att öka kunskapen om det fria kulturfältets verksamhetsförutsättningar, bl.a. på olika nivåer av den offentliga förvaltningen.

Läs hela texten i Produforum Nylands slutrapport.