Med alla runt samma bord

By 25 June, 2014Konceptet Produforum

“Alla regioner jobbar på olika vis och så har vi insett att det måste vara. Men vi jobbar enligt samma värderingar.”

Intervjun med personalen från Produforum riks ingår i Produforum Österbottens tidning KREAmagasin.

2