Vem har inte utbyte av fungerande nätverk? För att ett nätverk skall kännas relevant måste det kunnande som finns inom nätverket synliggöras och delas. Vill man ha ett öppet nätverk, får man jobba systematiskt för att nya medlemmar skall känna sig inkluderade. Nätverk används aktivt när människor har nytta och utbyte av dem.

 

aktoersmoete1FilippaHella

 

Här är ett grundrecept på hur du kan hålla ett nätverk öppet för nya medlemmar och sporra till nya samarbeten. Metoden stöder också utveckling av kunskap och kompetens. Det är det bra att hålla nätverksträffarna med samma intervall, på samma tid och plats, för att uppnå ett möjligast gott resultat. Då är det lätt att haka på, både som ny och som tidigare medlem.

I detta recept är utgångspunkten fysiska möten, men du kan gärna utveckla receptet till virtuella träffar i olika former. Kom ändå ihåg att människor vill och behöver träffas och lära känna varandra för att riktigt goda samarbeten skall uppstå.

Tillagning

Välj ett utrymme där alla kan sitta runt samma bord och där alla kan se varandra. Skicka ut en möteskallelse i god tid innan träffen. Lägg också inbjudan på fb, på din sida och/eller i din blogg. Önska alla välkomna och inled med en presentationsrunda, då alla får 1-5 min att säga vem de är, vad de gör och vad de behöver. Behandla aktuella ärenden. En gästtalare kan bjudas in enligt deltagarnas behov. Ge utrymme för diskussion. Gå aldrig över utsatt tid. Tacka för deltagande. Sänd eller lägg ut ett PM över diskussionen där den är tillgänglig för alla.

Ingredienser

Ett nätverk av kulturaktörer

Regelbundna träffar, vilket ger kontinuitet

En koordinator

Smakprov från andra regioner eller samhällssektorer

Servering – varje träff bör innehålla

Dryck och matigt tilltugg

Presentationsrunda

Aktuellt, ett forum för gemensamma frågor

Gästtalare, ibland kan en gäst vara det bästa bollplanket eller fungera som en neutral part eller en inspiratör

Diskussion

Resultat – nätverksmöten leder till

Nya samarbeten

Höjd kompetens

En känsla av samhörighet

En bättre helhetsbild av aktuella frågor och genom det bättre beredskap att föra saker vidare.

I bästa fall leder nätverksträffarna till bättre välmående i arbetet, genom att man breddar sitt kollegiala nätverk.

 

Anki Hellberg-Sågfors
Produforum riks