Kalejdoskop – om attityd och perspektiv i kultursamarbete, Nina Gran

Hitta kolleger i nya sammanhang. Långsiktigt samarbete med andra möjliggör utvecklande av enskilda innehåll till allmängiltiga koncept.

Läs hela Kulturkokboken