Recent Posts / View All Posts

Produforum riks

| Produforum riks | No Comments

Produforum riks uppgift var att beskriva, analysera och sprida Konceptet Produforum på svenska i Finland. Projektet erbjöd stödtjänster till de regionala Produforumprojekten och ordnade riksomfattande nätverkstäffar för kulturaktörer. Det riksomfattande…

Produforum Åboland

| Produforum Åboland | No Comments

Projektet Produforum Åboland pågick 1.11.2009-30.6.2014 med Sydkustens landskapsförbund  som projektets huvudman via sitt kansli i Pargas. Projektet erbjöd ett forum för samarbete för fria kulturaktörer i Åbo, Pargas och på Kimitoön….

Produforum Nyland

| Produforum Nyland | No Comments

Produforum Nyland är ett ESF-projekt som pågått i fem år och som upphörde den 31 december 2012. Huvudman för projektet varLuckan r.f. och det finansierades via Nylands NTM-central, kommuner och…

Produforum Österbotten

| Produforum Österbotten | No Comments

Produforum Österbotten var ett 3-årigt projekt med startade hösten 2010. I Österbotten ordnades verksamhet på olika håll, från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Vi samarbetade med enskilda aktörer,…

Produforum kulturexport – Norden och Baltikum

| Produforum kulturexport | No Comments

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f ledde under tiden 11.3-31.5.2009 ett ESF-projekt under namnet Produforum kulturexport – Norden och Baltikum, som involverade många kulturaktörer i Svenskfinland. Avsikten med projektet var att…

Produforum östra Nyland

| Produforum östra Nyland | No Comments

Produforum östra Nyland 17.1.2008-31.12.2009 Projektet har utvecklat en verksamhetsmodell för att öka producenter och managers kompetens inom produktutvecklingen av medieprodukter (allt från press till bl.a. internet) som marknadsför och sprider…