Tillred en god middag – kontinuerlig utvärdering, Leena Björkqvist

Genom självutvärdering kan man greppa projekthelheten och skapa goda arbetsförutsättningar för både målgruppen och projektpersonalen.

Läs hela Kulturkokboken

1.5